สั่งซื้อเลย

10 อันดับอาหารตามสั่งยอดฮิตตลอดกาล

อาหารตามสั่ง คิดอะไรไม่ออก กดดูด้านล่าง

 • ข้าวกระเพราไก่

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ข้าวกระเพราไก่+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวกระเพราเครื่องในไก่

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ข้าวกระเพราเครื่องในไก่+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวกระเพราหมูสับ

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ข้าวกระเพราหมูสับ+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวกระเพราหมูชิ้น

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ข้าวกระเพราหมูชิ้น+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวกระเพราหมูกรอก

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวกระเพราหมูกรอก+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  45 บาท
  +
 • ข้าวกระเพราเนื้อ

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวกระเพราเนื้อ+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  45 บาท
  +
 • ข้าวกระเพราปลาหมึก

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวกระเพราปลาหมึก+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  45 บาท
  +
 • ข้าวกระเพรากุ้ง

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวกระเพรากุ้ง+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  45 บาท
  +
 • ข้าวกระเพรารวม

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวกระเพรารวม+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  45 บาท
  +
 • ราดหน้าหมู

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ราดหน้าไก่

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ราดหน้าเนื้อ

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ราดหน้ากุ้ง

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ราดหน้าปลาหมึก

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ราดหน้ารวมมิตร

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ผัดซีอิ๊วหมู

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ผัดซีอิ๊วไก่

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ผัดซีอิ๊วเนื้อ

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ผัดซีอิ๊วรวม

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวผ้ดหมู

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ข้าวผ้ดไก่

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ข้าวผ้ดกุ้ง

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวผ้ดปลาหมึก

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวผ้ดรวม

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงหมู

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงหมู+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงหมูกรอบ

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงหมูกรอบ+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  45 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงไก่

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงไก่+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงเนื้อ

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงเนื้อ+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  45 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงกุ้ง

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงกุ้ง+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  45 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงปลาหมึก

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงปลาหมึก+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  45 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงรวมมิตร

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวพริกแกงรวมมิตร+ไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  45 บาท
  +
 • ข้าวคะน้าหมูกรอบ

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวหมูทอดกระเทียม

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ข้าวหมูทอดกระเทียมไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวไก่ทอดกระเทียม

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • ข้าวไก่ทอดกระเทียมไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวเนื้อทอดกระเทียม

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวเนื้อทอดกระเทียมไข่ดาว

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  45 บาท
  +
 • ข้าวกุ้งทอดกระเทียม

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวปลาหมึกทอดกระเทียม

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • ข้าวไข่เจียวหมูสับ

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • เพิ่ม ไข่ดาว

  5 บาท
  +
 • สุกี้แห้งหมู

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • สุกี้แห้งไก่

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • สุกี้แห้รวมมิตร

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
 • สุกี้น้ำ หมู

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  35 บาท
  +
 • สุกี้น้ำรวมมิตร

  แจ้งรายการเพิ่มเติมใต้ที่อยู่มาได้เลย

  40 บาท
  +
สินค้า จำนวน รวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
logo
พร้อมเพย์
Account No.
Account Name ขัยโรจน์ กิตติกุลชัวัตร์
Thank you for your order!